DANUBEPARKS
HOME

DANUBEPARKS - Reţeaua de Arii Protejate Dunărene

 

Ariile Protejate Dunărene păstrează şi restaurează cele mai valoroase habitate ale acestui fluviu internațional, protejând astfel o parte importantă a patrimoniului natural al Europei pentru generațiile viitoare. Cooperarea transfrontalieră și transnațională este o parte indispensabilă a acestei activități; natura nu recunoaște frontierele de stat, deci protecția naturii are nevoie şi de cooperare trans-frontalieră, dacă vrem să obţinem rezultate.

Tocmai în acest scop a fost înființată în Aprilie 2007, Reţeaua de Arii Protejate Dunărene - DANUBEPARKS, prin semnarea Declaraţiei de la Tulcea. Opt arii protejate s-au numărat printre fondatorii acestei rețele, şi multe altele s-au alăturat muncii lor pe parcursul primilor ani. Scopul este integrarea tuturor administrațiilor Ariilor Protejate din  zona Dunării şi a afluenților mai mari (de exemplu, Prut, Tisa, Sava, Morava, etc), care se confruntă cu aceleași probleme și prin urmare, sunt în măsură să rezolve aceste probleme mai eficient printr-o strânsă cooperare.

Obiectivele Reţelei

În baza principiilor Convenţiei Ramsar şi ale Convenţiei şi Cooperării pentru Protecţia şi Utilizarea Durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 1994), Declaraţia de la Tulcea cristalizează obiectivele reţelei:

  •   îmbunătăţirea conservării naturii în Ariile Protejate Dunărene
  •   administrarea cu înţelepciune a Ariilor Protejate Dunărene
  •   promovarea schimbului de experienţă în management
  •   îmbunătăţireacunoaşterii situaţiei, a impactului economic, social şi de mediu şi a managementului Ariilor    Protejate Dunărene
  •   acţiuni pentru prevenirea, controlul şi reducerea poluării în zonele inundabile şi zonele umede din bazinul Dunării
  •   promovarea şi conştientizarea importanţei internaţionale a fluviului Dunărea
  •   promovarea dezvoltării durabile
  •    influenţarea implementării şi dezvoltării viitoarelor politici publice

 

Declaraţia de la Viena, semnată de doisprezece parteneri cu ocazia Evenimentului Lansării primului proiect transnaţional comun, detaliază în continuare aceste trei obiective, precum și mijloacele de cooperare.

Trei Pași ai Măsurilor de Cooperare

Rețeaua DANUBEPARKS îşi urmărește obiectivele sale pe baza unei continue cooperări informale, dar mai ales implementează acțiuni de conservare care contribuie la aceste obiective prin proiecte transnaționale cofinanțate de UE. Programul care în prezent se potrivește cel mai bine rețelei este  Programul ETC-SEE (Cooperarea Teritorială Europeană, Sud-Est Europa), cu axa prioritară privind "Protecția și Îmbunătățirea Mediului" și Aria de Intervenție pe care o cuprinde pentru "Promovarea cooperării în managementul resurselor naturale și ariilor protejate ". În cadrul tuturor proiectelor, rețeaua își propune să realizeze un echilibru între cele trei etape identificate ale cooperării: Schimbul de experienţă construiește baza, strategiile transnaționale conturează sarcinile pentru viitor, iar proiectele pilot implementează planurile comune la nivel local și în mod vizibil de-a lungul fluviului Dunărea.

 

Primul proiect pe care Ariile Protejate Dunărene l-au implementat în comun, din Aprilie 2009 până în Februarie 2012, a fost numit DANUBEPARKS și a avut un buget de 2,7 milioane Euro. Pentru a afla mai multe despre activitățile și rezultatele obținute în acest proiect - de la Morfologia Fluviului la Turismului în Natură, de la Reţeaua de Habitate la Monitorizare Transnațională şi Conservarea Speciilor.

Al doilea proiect comun, numit DANUBEPARKS STEP 2.0, este în curs de desfăşurare (Octombrie 2012 până în Septembrie 2014) și se bazează pe rezultatele primului, lucrând la implementarea unor planuri comune, ridicarea rezultatelor la nivel de politici și ancorarea durabilă a parteneriatului DANUBEPARKS, atât în regiune, cât și cu alţi factori interesaţi. Pentru a afla mai multe despre acest proiect, cu un buget de 2,2 milioane Euro și despre activitățile pentru Vulturul Codalb, Plopul Negru, dinamica fluviului și turismului în natură, continuaţi să citiţi aici.

Activitățile și rezultatele ambelor proiecte pot fi găsite cu mai multe detalii în cele cinci arii tematice Morfologie, Habitate, Specii, Monitorizare şi Turism, iar secţiunea Noutăţi vă va ţine la curent cu evenimente sau acțiuni recent implementate.

 

Cooperare și parteneriat

DANUBEPARKS lucrează pe diferite problematici, inclusiv morfologia fluviului, managementul pădurilor, turism și multe altele. Pentru toate aceste arii, integrarea și cooperarea cu factorii interesaţi este vitală. Rețeaua a stabilit, prin urmare, următoarele cooperări formale:

ICPDR (Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea): Rețeaua DANUBEPARKS este un observator la ICPDR, integrând vocea Ariilor Protejate în Adunarea Generală și Grupuri de Lucru. Cu toate acestea, cooperarea cu ICPDR merge mult dincolo de acest statut de observator după cum arată şi Monitorizarea larg Dunăreană din cadrul proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0.

DCC (Centrul Dunărean de Competență): Rețeaua DANUBEPARKS este un membru al DCC, o asociație a factorilor interesaţi din turism cu scopul de a îmbunătăți și a promova turismul durabil de-a lungul Dunării. Statutul de membru oferă acces la educație și formare profesională, activități comune de marketing și permite promovarea unui turism prietenos cu natura.

NEWADA (Rețeaua Administrațiilor Căilor Navigabile Dunărene):Rețeaua NEWADA reprezintă sectorul de navigaţie, cu care protecția naturii are multe domenii aflate în conflict, dar şi importante oportunități pentru sinergii. Ambele rețele sunt reprezentate ca parteneri observator în fiecare proiect corespunzător, iar o conferință comună este planificată pentru 2013, pentru a îmbunătăți respectul pentru natură în administrarea căilor navigabile.